T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ÇANKAYA - Ayrancı Anadolu Lisesi

Rehberlik Servisimiz

Rehberlik Servisimiz ile İlgili Bilgiler

 REHBERLİK SERVİSİ

 

2005 /2006 Eğitim Öğretim yılında kurulan Ayrancı  Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi; Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin kendilerini bir bütün olarak geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine  yardımcı olacak süreçlere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca  yönelik olarak Rehberlik Servisimiz,yalnızca sorun çözmeye yönelik değil,okulumuzun psikolojik ortamını güçlendirici ve öğrencilerimizin psikososyal ve akademik gelişimlerini destekleyici çalışmalar gerçekleştirmektedir.Çalışmalarımızda “Gelişimsel  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yaklaşımı” ve “Önleyici Rehberlik Yaklaşımı “esas alınmaktadır.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ ÇALIŞMALARI:

 

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışmalarının temel amacı; öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunlar ile başedebilmeleri için gerekli  donanıma sahip,kendini tanıyan ve potansiyelinin farkındalığına ulaşmış,sağlıklı ve mutlu ,verimli, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 

I-ORGANİZASYON VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:

 

 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile kabul edilen “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı” esas alınarak; her sınıf düzeyinde hazırlanmış Rehberlik Programları ve Sınıf Öğretmenliği Örnek Dosyası (Milli Eğitim Temel Kanunu, ilgili yönetmelikler, Yıllık Çalışma Programı,uygulanacak envanterler,..vb.),sınıflar düzeyinde ayrı ayrı yapılan toplantılarla açıklanmakta ve dağıtılmaktadır.Ayrıca ,sınıf öğretmenlerimizle her ayın son  haftası; o ayla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili geribildirim almak,sınıfları ilgilendiren genel sorunları değerlendirmek , gelecek aya ait etkinliklerle ilgili bilgi vermek ve döküman desteği sağlamak  için toplantı yapılmaktadır. (her sınıf   için farklı toplantı günleri düzenlenmektedir.)

 

“Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu”,”Şube Öğretmenler Kurulu”,”Riskli Yaşam Şartlarında Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri”,Okul Öğrenci Meclisi” ve “Okul Geliştirme Yönetim Ekibi”gibi toplantılar için müşavirlik hizmeti verilmektedir.

 

Okul dergisi ve web sayfası için;”Eğitsel Rehberlik”dökümanları hazırlanmakta   ve yayımlanması sağlanmaktadır.(Zaman Yönetimi,”Hayır” diyebilme,Rehberlik Servisinin amaçları,”Sınav Sürecinde veli olmak” ,”Sınav Kaygısı”,......)

  

II-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

 

Bu çalışmalar kapsamında , talep eden öğrencilerimize ( kendi potansiyellerini fark edip kendileriyle ilgili daha olumlu benlik imajı çizmelerini sağlamaya yardımcı olmak,zamanı etkili kullanmaları konusunda anlayış kazanmaları ,sınav kaygısı,verimli ders çalışma gibi ,……….vb.konularda )bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca, talep eden velilerimizle de, öğrencisinin genel durumu(akademik,sosyal ve duygusal gelişimi)hakkında   bilgi paylaşımı amacıyla görüşmeler yapılmaktadır.

 

Görüşmelerimizde; yeterli ve kaliteli zaman ayırılabilmesi için “randevulu” sistem tercih edilmektedir.

  

III-TEST, ANKET VE ENVANTER ÇALIŞMALARI:

 

Öğrencilerimizin kendileriyle ilgili bakış açılarını görmek, kendi ilgi, yetenek ve değerlerini fark etmek, ders çalışma alışkanlıklarını değerlendirmek amacıyla “Otobiyografi”,”Akademik Benlik Kavramı Ölçeği   vb.  gibi ölçme araçları uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

 

IV-ALANA YÖNLENDİRME VE MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

 

 KAZANIMLAR: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini  tanımaları,gelecekte yönelebilecekleri bölümleri ve meslekleri tanımalarına ve bu doğrultuda sağlıklı seçimler yapabilmelerine yardımcı olmak ,bölüm ve meslek  seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlarla ilgili farkındalık düzeyini artırmaları  amaçlanmıştır.

 

 BÖLÜM: EĞİTSEL REHBERLİK VE YGS –LYS ÇALIŞMALARI

 

      “ YGS ve LYS  “  ile ilgili; öğrencilerimize ve öğretmenlerimize  bilgilendirme yapılması ve bunun sonucunda da , sınav ve  LYS proğramları konusunda  daha donanımlı hale gelinmesi amaçlanmaktadır.

 2013  Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi,Verimli ders çalışma ,sınav  kaygısı meslek tanıtımları,,…vb. konulardaki  bilgiler güncelleştirilmekte ve   Rehberlik panosunda   öğrencilerin,öğretmenlerin ve velilerin bilgisine sunulmaktadır.

*11. ve 12.sınıf öğrencilerimiz için;02/08/2006 tarih ve329 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı  ile kabul edilen “İlköğretim v n e Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Proğramı”esas alınarak oluşturulan  ilgili etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

*Bireysel Görüşmeler:

 a)”Hedef Belirleme” görüşmeleri

 b)Kaygı düzeyi yüksek öğrencilerle yapılan “Kaygı Kontrolü”     odaklı görüşmeler

c)Performansın ve motivasyonun farkındalığını artırmak amaçlı görüşmeler ,……vs. gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, öğrencilerimizin,   Rehberlik Servisinde bulunan  YGS-LYS, taban puanlar, meslek tanıtımları, gibi konuları içeren broşür ve cd gibi materyallerden  yararlanmaları sağlanmaktadır.

 

Ayrıca; Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduklarını belirttikleri konularda (Motivasyon,Sınav Kaygısı,….vb) seminer programları düzenlenmekte,konu ile ilgili uzmanlarla paylaşımda bulunulmaktadır.

 

3.BÖLÜM: VELİLERE REHBERLİK

 

Değişik konularda hazırlanan “Eğitsel Rehberlik Döküman”ları(Sınav Öncesi Velilere Tavsiyeler,İletişim,........vb) toplantılarda velilerimize dağıtılmakta ve konu ile ilgili detaylı bilgiler verilmekte,talep eden velilerimizle görüşmeler yapılmaktadır.

   

IV. ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİLERİ VE SUNUMLARI:

 

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından organize edilmekte olan  “Üniversite Tanıtım Gezileri”yle, öğrencilerimizin; üniversite ve bölümleri daha yakından tanıması,daha bilinçli bölüm  ve meslek seçimi yapmaları   ve  YGS –LYS hazırlık motivasyonlarına olumlu katkıda  bulunması hedeflenmektedir. (Bilkent Üniversitesi, ODTÜ,….vb)

 

 -Üniversite Tanıtım Seminerleri:Devlet ve Özel Üniversite Tanıtım Birimleri  tarafından  gerçekleştirilen   seminerlerde  ;Kampus Yaşamı,burslar,iş olanakları  gibi  konularda öğrencilere  bilgi  verilmektedir(ODTÜ,Bilgi  Üniversitesi,Sabancı Üniversitesi,TOBB,…..vb).

 

EKİBİMİZ

 

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIMIZ

 

 

C.Suha ERGÜLEÇ

  

İlgili şubelerde öğrencileri bulunan velilerimizce; Uzman Psikolojik Danışmanımız C.Suha ERGÜLEÇ’le öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri ile ilgili olarak )  ;okul telefonumuz olan 03124383377(dahili 16) no’lu telefonla iletişime geçilerek, randevulu sistemle  bireysel görüşme talep edilebilir.

 

 

Yayın: 24.12.2012 - Güncelleme: 21.04.2014 09:29 - Görüntülenme: 1538